Tack
 
Tack för din bokning.

Vi har skickat ett e-postmeddelade till den adress du uppgav som kvitto på dina uppgifter.
Skulle du efter tio minuter inte fått något mail från oss måste du ta kontakt med oss på telefon 0511-58119.

Betalning
Du måste själv ansvara för att inbetalning sker för kursavgift. Vi skickar inte ut inbetalningskort.

Betalning ska vara gjord senast sju dagar före kurstillfället på Bankgiro 609-1565. Betalning kan endast göras via Bankgiro. Vid inbetalning ange ditt namn, personnummer och kursdatum i fältet för övriga meddelanden istället för OCR. Sker bokningen kort före kursdagen betalar du avgiften snarast. Skriv ut en kopia och visa upp på kursdagen. Du kan även maila en kopia på din inbetalning till info@mc-utbildarna.se.

Beloppet för Riskutbildning del 2 är 3100 kr inkl. moms.