Datum/Tid Antal platser Anm.
 2024-01-24 kl.09.00 7 Risk1 Bil Skövde 
 2024-02-01 kl.16.30 4 Risk 1MC Skövde 
 2024-02-07 kl.16.30 8 Introduktionsutb. Bil Skövde 
 2024-02-12 kl.14.20 3 Moped AM Kursstart 
 2024-02-20 kl.16.30 8 Risk 1MC Skövde 
 2024-02-23 kl.09.00 8 Risk1 Bil Skövde Engelska 
 2024-02-28 kl.16.30 8 Risk 1MC Skövde 
 2024-03-25 kl.09.00 6 Risk2MC Bällefors 
 2024-04-02 kl.07.45 7 Risk2MC Bällefors 
 2024-04-02 kl.12.30 8 Risk2MC Bällefors 


  1.  


:: PHP FormMail Generator ::